Log in

ANC Clinics & Care Mother Initiative

6 Oct 2020 8:02 AM | SPMES Mandal (Administrator)

कोविडचा लाॅकडाऊनचा काळ.. सर्वसामान्य आरोग्य सेवा विस्कळीत झालेल्या. तशात या मातेची जोखमीची गर्भावस्था; परिवारजन काळजीत. सावित्रीबाई फुले मंडळाच्या लहुजी साळवे आरोग्य केंद्राच्या टीमने योग्य त्या उपचारांसोबत वारंवार समुपदेशन करून धीर दिला. गुंतागुंत टळली, रुग्णालयात सुखरूप प्रसुती झाली आणि रिद्धी- सिद्धीचे परिवारात सुखद आगमन झाले! दरवर्षी या केंद्रावर १६०० तर मंडळाच्या सर्व उपक्रमांत मिळून ७००० गर्भवतींना वारंवार तपासणी, औषधी, चाचण्या, समुपदेशन तसेच रेफरल सुविधा अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध करून दिल्या जातात. शहरी झोपडपट्टी वस्त्या, दुर्गम गावे आणि वनवासी पाड्यांवर ANC Clinics आणि Care Mother Kit/ App द्वारे दिल्या जाणाऱ्या या सुविधांनी माता बाल आरोग्यातील पथदर्शी काम उभे राहिले आहे.

Spread the Word

Powered by Wild Apricot Membership Software